آخرین کتاب های چاپی

+ مشاهده آرشیو

مرجع نگهداری ساختمان

 

سند مالکیت مهمتر است یا سند نگهداری ساختمان!!!

 

  • ارزش مالی ساختمان ما بیشتر است یا ارزش جان خود وعزیزانمان؟

  • آنقدر که به فکر نگهداری از سند مالکیت ساختمان خود هستیم ، به فکر نگهداری از خود وخانواده خود هستیم؟

  • چرا برای ساختمانی که پناهگاه امن ماست ، هیچ سیستم نگهداری پیشگیرانه وجود ندارد؟

  • چرا مواد غذایی، لوازم خانگی و خودرو راهنمای استفاده دارد، وخانه ما فقط یه سند مالکیت دارد؟

  • و هزاران سوال بی جواب دیگر…

 

هر کس از دیدگاه وطرز تفکر خود میتواند به این سوالات پاسخ دهد ودلایل وتوجیحات خودش را داشته باشد، که قابل احترام است.

 

محتوای پاسخ بسیاری از دوستان چنین است

  • ارزش جان من و وخانواده ام بیشتر است …

  • خونمو ازدست بدم میتونم دوبار با تلاش بدست بیارم، ولی عمر وجانم رو از دست بدم نمیتونم به عقب برگردم …

  • مال چه ارزشی داره، همه چیرو باید بزاریم بریم…

  • دولت باید سازو کاری برای نگهداری پیشگیرانه داشته باشه، ماکه …

  • تا الان اینطوری بود، هیچ اتفاقی برای ما نیفتاد به بعد هم خدا بزرگه .

وجوابهایی بیشتر کلیشه ای

 

به نظر شما رفتار عملی ما با گفتارمان چقدر تفاوت دارد؟؟؟

قصد داریم در آینده نسبت به این موضوع بیشتر صحبت کنیم …

جستجو کنید ..!