شما اینجا هستید

استقبال از خانه بان در نمایشگاه ساختمان مازندران

نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران درروز جمعه  ، 29 تیرماه 97 پس از 4 روز تلاش مستقیم غرفه داران و بازدید کنندگان وماهها تلاش برگزارکنندگان به پایان رسید.

خانه بان نیز برای معرفی پرونده سلامت فنی خانه بان در این رویداد شرکت داشت وبا راه اندازی غرفه ای در سالن توسکا برای اولین بار محصولات خود را رونمایی ومعرفی نمود، که مورد استقبال وتحسین بسیاری از مسئولین، مهندسین،انبوه سازان، مالکان ساختمان واستادکاران وعموم بازدید کنندگان قرارگرفت.

پیشاپیش از زحمات همه دوستان برگزار کننده وبازدید کننده و… کمال تشکر را داریم.

پرونده سلامت فنی خانه بان مجموعه ای است برای برنامه ریزی،مدیریت، مراقبت ونگهداری خانه شما در زمان استفاده که به گفته بسیاری از بازدیدکنندگان ، نیاز هر خانه است ودر صنعت ساختمان متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

امیدواریم به فرهنگ سازی ونگرش استفاده بهتر وبیشتر ازامکانات وتجهیزات خانه خود بتوانیم گامی در راستای کاهش مصرف سوخت،آلودگی محیط زیست،هزینه های خانواده وافزایش آسایش وامنیت خانواده واشتغال زایی برداریم.

منتظرحمایت همه شما عزیزان هستیم.

              شیرزاد بالابندی ثانی

                   مدیر مجموعه خانه بان

       

عضویت در خبرنامه خانه بان