شما اینجا هستید

شکر نعمت نعمتت افزون کند

شکر نعمت نعمتت افزون کند
                                       کفر نعمت از کفت بیرون کند

ما انسان‌ها در دنیایی زندگی می‌کنیم که خالی از مشکلات نیست. برای غلبه براین مشکلات، نیاز به کسب آگاهی در حوضه‌های مختلف و عمل کردن مبتنی بر آن آگاهی‌ها داریم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
یکی از مشکلات بزرگ انسان‌ها در عصر حاضر، توجه به تهدیدها و مشکلات به‌جای فرصت‌ها و موفقیت‌ها، توجه به ترس به‌جای ایمان، توجه به شکایت‌ها به‌جای عمل کردن و پیشنهاد دادن، دیدن نیمه‌خالی لیوان به‌جای نیمه‌پر آن، توجه به موقعیت‌های بیرونی به‌جای رشد و پرورش استعدادهای درونی و به‌طورکلی داشتن احساسات منفی و دید انتقادی به‌جای احساسات مثبت و دید سازندگی است.
یکی از آن آگاهی‌های اصلی و مهم که شالوده سایر آگاهی‌ها است و برای از بین بردن این حالات منفی و تبدیل آن‌ها به حالات مثبت، باید از آن سود جست، آگاهی درباره قانون شکرگزاری و سپاسگزاری است که منجر به روحیه شکرگزاری می‌شود.
انسانی که شکرگزاری می‌کند، تمرکز و توجهش به نعمت‌ها، فرصت‌ها و داشته‌ها جلب می‌شود و این انسان، دقیقاً در جهت عکس انسانی رفتار می‌کند که توجهش را به کمبودها، تهدیدها ونداشته‌ها جلب کرده است. از« کتاب شکر کنید ورشد کنید»

مدیریت، بهینه سازی، تعمیر ونگهداری پیشگیرانه واستفاده آگاهانه وصحیح از تجهیزات ساختمان با هدف کاهش هزینه ها ، آلودگی محیط زیست، انرژی وسوخت و… میتواند بهترین راه عملی درراستای شکر گزاری از نعمتهای الاهی باشد.

#خانه بان اولین گام عملی فرهنگ سازی، مدیریت ومراقبت از ساختمان شماست .
? از شما میخواهیم دراین راه به کمپین #هرخانه یک خانه بان بپیوندید.
? #خانه بان را به دوستان خود معرفی کنید .

عضویت در خبرنامه خانه بان