شما اینجا هستید

قانون اول معرفی در ساختمان

 

 

اگر مسئله را رها کنید از وضعیت بد به بدتر تبدیل می‌شود

این قانون به پیچیده شدن مسائل اشاره دارد و این مسائل می‌تواند در همه جنبه‌های زندگی ما باشد.

در بخش مسکن و خانه ما می‌تواند بی توجهی به نگهداری و استفاده درست از تجهیزات و امکانات ساختمان‌مان باشد. که در صورت حل نشدن آن و عدم توجه به رفع اشکالات کوچک و بازدیدهای دوره‌‌ای منظم در بخش‌های مختلف فنی اعث بروز خسارات و خطرات زیادی شود و شاید جبران آن غیر ممکن و یا سخت باشد

مالکان و استفاده کنندگان می‌‌توانند با صرف هزینه و وقت بسیار کم در بخش نگهداری ساختمان خود  از بروز این خسارت‌‌ها  جلوگیری کنند.

در واقع عکس این قانون هم می‌توانداین باشد که:

اگر زودتر به فکر حل مسئله باشیم وضعیت از بد به عالی تبدیل می‌شود

بیاییم قانون مورفی را در همه زندگی خودمان خصوصا در بخش مسکن جدی بگیریم و دنیا را  جای بهتری برای زندگی خود و دیگران کنیم.

قوانین بعدی در مقالات بعد ادامه دارد…

عضویت در خبرنامه خانه بان