شما اینجا هستید

نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه pm چیست؟

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا PM چیست؟

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

کمپین #هر خانه یک خانه بان در نظر دارد در راستای مبحث۲۲مقررات ملی ساختمان (مراقبت ونگهداری ساختمان) اقداماتی کاملن حرفه ای وعملی را که به زودی رونمایی میشود به هموطنان شهسواری ، مازندرانی و ایرانی معرفی نماید .

?نظر یا پیشنهادی دارید از این رسانه ارسال نمایید

#خانه بان اولین اقدام عملی در فرهنگ سازی ، مدیریت ومراقبت از ساختمان

عضویت در خبرنامه خانه بان